Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Skjønnlitterært program – gruppearbeid

Dere skal plukke ut minst to ulike tekster, binde dem sammen til en helhetlig presentasjon og framføre denne.

Arbeidsform

 1. Gå sammen i grupper som samarbeider om oppgaven.
 2. Først må dere velge ut tekster. Tekstene kan, men behøver ikke, tilhøre samme periode. Det viktige er at de har noe som knytter dem sammen, det kan for eksempel være at de handler om det samme temaet/motivet.
 3. Dere velger selv hvordan programmet skal framføres: opplesing, sang, dans, dramatisering, hørespill, dokketeater, bildeserie … Dere må gjerne kombinere flere ulike presentasjonsformer, men det er et krav at dere skal gjennomføre muntlig aktivitet.
 4. Varighet på programmet er maksimum 20 minutter.
 5. Når framføringa av programmet er avsluttet, skal dere gi en muntlig forklaring som begrunner tekstutvalget og helheten i det.

Vurdering

Det settes én gruppekarakter i norsk muntlig. Karakteren vil bygge på disse kriteriene:

 • De utvalgte tekstene har en klar sammenheng.
 • Presentasjonen viser at dere har en god forståelse av tekstene.
 • Presentasjonen viser at dere har bearbeidet tekstene og vært kreative.
 • Dere bruker lydlige og visuelle effekter.
 • Programmet har en tydelig åpning og avslutning og henger godt sammen.
 • Dere har fordelt arbeidet på gruppa.
S3.8_2.jpg