Bruk begrepene! Etos, patos og logos

S3_3 Bruk begrepene1_side 10_Johanna_Hanno_Bildhuset_NTBscanpix_20120913-161829-6_s.jpg

Hvordan bruker vi de retoriske begrepene i setninger? Her finner du eksempler.

Etos

Avsenderens troverdighet kalles etos. Hvor stor tillit har vi til avsenderen og teksten? Hva er det som skaper tillit?

Eksempler:

 • Gilde har sterk/høy etos fordi dette er en matprodusent med lange tradisjoner.
 • Plan-Norge (under)bygger sitt etos ved å vise til ulike nettsteder.
 • Logoen til Syklus styrker annonsens etos.
 • Reklameannonsen appellerer til etos ved å …

Patos

Å berøre mottakerne sine følelser er et effektivt grep. Vi sier at teksten appellerer til patos.

Eksempler:

 • Avsenderen ønsker å overbevise gjennom patos
 • Gilde skaper patos når de …
 • Tekstens patos er sterkest i bildet.
 • Syklus appellerer til patos ved å bruke den smilende unge korpsmusikanten.

Logos

Logos har med fornuft og rasjonalitet å gjøre. Er det som presenteres sannsynlig, og er argumentene logiske? Fakta og saklig informasjon hører hjemme her.

Eksempler:

 • Oppskriften under bildet appellerer til logos. Det er imidlertid patos som er den dominerende appellformen i annonsen.
 • Historien om Destiny må kalles logosargumentasjon, selv om vi ikke kan kontrollere om den stemmer.
 • Appellformen logos viser seg i informasjonen vi får om resirkulering.