Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å bruke strategier for å lese, lære og huske bedre
  • å utvikle gode lesevaner
  • å bruke digitale verktøy på en måte som støtter læringen