I dette kapitlet skal du lære ...

  • hva majoritetsspråk og minoritetsspråk er
  • hva det vil si at et samfunn er flerspråklig, og hvilke fordeler og utfordringer dette har