Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Tolkning av et maleri – presenter

S3 Presentasjon av maleri.jpg

Gode råd til hvordan et foredrag skal holdes, finner du i Signatur 3 studiebok på s. 90–92. Du bør også lese avsnittet «Analyse og tolkning av bilder» på s. 43–44.

Finn et maleri fra en av epokene dere har jobbet med i litteraturhistorien, og presenter det for klassen.

  • Du skal kort tolke maleriet og plassere det i en kulturhistorisk sammenheng.
  • Du får ca. fem minutter på presentasjonen av maleriet. Læreren kan stille spørsmål etter presentasjonen hvis noe må oppklares nærmere. Det blir satt av ti minutter til sammen for hver elev.
  • Det blir satt en karakter på presentasjonen som måler det faglige innholdet og hvordan du klarer å formidle dette til tilhørerne.

Karakterkriterier

DET FAGLIGE INNHOLDET:

  • Kreativitet og selvstendighet
  • Relevant kunnskap (Svarer du på oppgaven?)
  • Forståelse for fagstoffet (Forstår du begrepene du bruker?)
  • Disponering av fagstoffet

SELVE PRESENTASJONEN (FORM):

  • Kroppsspråk
  • Blikkontakt med publikum
  • Tempo og pauser
  • Stemmebruk

Under forelesningen skal maleriet være framme på lerretet. Det er altså ingen PowerPoint-presentasjon. Manus skal leveres til læreren.

Du må på egen hånd finne maleriet og få det godkjent. Ingen skal presentere det samme maleriet.