Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Barokken og det makabre – bilde- og tekstanalyse

S3.8_4.jpg

Barokkens framstilling av det makabre kan sammenliknes med vår egen tids interesse for vold slik det blant annet kommer fram i PC-spill og film. Det makabre rører sterkt ved følelsene våre, og det er umulig å stille seg likegyldig til det.

Spørsmål

  1. Hvilken myte er bildet hentet fra? Hvorfor tror du kunstneren valgte å framstille den med dette motivet?
  2. Finn bilder eller fortellinger fra i dag som inneholder liknende elementer. Hva er likheten og hva er forskjellene?
  3. Drøft følgende påstand: Mye av barokkens kunst var politisk og religiøs propaganda, mens i dag er det makabre mer et kommersielt virkemiddel.

Andre makabre bilder fra barokken:

Caravaggio: Judith halshogger Holofernes (Signatur 3 s. 220)

Rembrandt: Samson blir blindet, 1636