Ibsen: Vildanden – undervisningsopplegg

S3 Vildanden Ivan Kmit_dreamstime_xs_19467510.jpg

Opplegget er beregnet til ca. 3 uker (ca. 1 ukes plenumsarbeid, resten individuell innsats).

Materiale: Klassesett av stykket, Fjernsynsteatrets oppsetning (på NRK Skole) og bakgrunnsdokumentene nedenfor.

Prosjektplan og gruppeoppgaver: Vildanden.

Bakgrunnsdokument: Henrik Ibsen.

Bakgrunnsdokument: Teaterhistorisk oversikt.