Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
7

Skylappjenta – diskuter og skriv

Filmen Skylappjenta (2009) kan brukes som utgangspunkt for en diskusjon om kulturmøter og kulturkonflikter.

Filmen er laget av norsk-pakistanske Iram Haq og er en moderne tolkning av «Rødhette og ulven».

Før filmen:

Finn ut hva «skylapper» er for noe.

Spørsmål:

  1. Hvilke fristelser blir Skylappjenta utsatt for? Hvorfor er Skylappjenta heltinna i filmen? Hvem er «skurkene»?
  2. Det står i læreboka på side 123: «Det er ikke alltid at møter mellom ulike kulturer er like harmoniske eller like enkle». Hvordan kommer dette fram i filmen?
  3. Finner du kritikk av innvandrertradisjoner i filmen?
  4. Finner du kritikk av norske tradisjoner eller væremåter i filmen?
  5. Odd Børretzen skriver i tekstsamlingen historien om «Min bestemor» (side 219). Sammenlikn hans forhold til sin bestemor med Skylappjentas forhold til sin bestemor. Hva er likheter og ulikheter?

Skriveoppgaver:

Det står i læreboka på side 121: «Møtet mellom ulike kulturer har altså foregått gjennom samarbeid og konflikt. Noen mennesker frykter påvirkning fra det fremmede. Men prosessen med økt globalisering kan likevel ingen stoppe.»

  1. Hvordan kommer slik frykt for påvirkning av det fremmede til uttrykk i samfunnet rundt deg? Hvordan skal man best bekjempe slik fremmedfrykt? Skriv en drøftende tekst på ca. 750 ord. Bestem overskrift selv.
  2. Er det rett å dyrke tradisjoner og holde på sitt eget? Skriv en kreativ tekst på ca. 750 ord. Bestem sjanger og overskrift selv.