Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Er dialektene i ferd med å forsvinne? – se og diskuter

S3_5 Talemålsprosjekt.jpg

Se klippet «Dialekten blir svakere» fra Bø i Telemark, NRK Skole (01:52).

Spørsmål

  1. Kjenner du til samme fenomen fra ditt hjemsted? Nevn eksempler.
  2. Hva kan være grunnen til at dialekttrekk forsvinner?
  3. Bør vi holde på dialektene? Begrunn.

Oppgave

Lag et innføringskurs i talemål for en ungdomsskoleklasse. Kurset skal inneholde:

  • gjennomgang av sentrale begreper
  • presentasjon av en talemålsvariant
  • egne lydopptak med eksempler på målmerker

Avslutt med å kommentere hvilke tegn du finner på at den talemålsvarianten du har undersøkt er i endring.

Bestem om kurset skal være et selvstudium på læringsplattformen for elevene eller et foredrag i klassen. Velg et egnet presentasjonsverktøy.