Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjennetegn på nasjonalromantisk diktning

(fra kapitlet "Forestillingen om det norske")

Innhold Form
 • forestilling om at "folkesjelen" kom til
  uttrykk i språk og diktning
 • nasjonalromantikk
 • beskrivelser av norsk folkekultur
 • beskrivelser av norsk natur
 • norsk historie, vikingtid, 1200-tallet
 • framheving av det typisk norske
 • fedrelandskjærlighet

Bondefortellinger:

 • allvitende synsvinkel

Eventyr og sagn:

 • talemålsnære replikker og delvis fornorsking
  av det danske skriftspråket i setningsbygning,
  norske ord og uttrykk ("eventyrstilen")

Lyrikk:

 • tradisjonell form med fast rytme og enderim
 • norske ord og uttrykk
 • både bokmål og nynorsk

(Fra s. 263 i boka)

Viktige forfattere:

 • Johan Herman Wessel
 • Johan Nordahl Brun
 • Henrik Wergeland
 • Asbjørnsen og Moe
 • Jørgen Moe
 • Aasmund Olavson Vinje
 • Maurits Hansen
 • Bjørnstjerne Bjørson
 • Henrik Ibsen

Kunstnere:

 • Tidemand og Gude
 • Ole Bull
 • Edvard Grieg

Vitenskapsmenn:

 • P.A. Munch
 • Ivar Aasen
 • Knud Knudsen