Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Nattvindauge» (novelle) – skriveramme

Novella er skrevet av Frode Grytten og står på s. 290 i Signatur 3 tekstsamling.

Last ned skriveramma her:


Innledning

S3.2_Frode Grytten.jpg

Presenter novella kort med tittel, forfatter, utgivelsesår og samling. Gi en kort beskrivelse av hva novella handler om. (Stikkord: nyttårsaften, fest, våkne)


Personer

Gjør kort greie for de viktigste personene i novella:

Hovedpersonen er ...

Andre viktige personer er ...


Miljøet

Når og hvor foregår handlinga i novella? (Tidsrom, årstid, ute/inne) Beskriv hvordan stedet er. (Kaldt, varmt, natt, dag, skummelt, rart, trygt …)

Handlinga i novella foregår...


Synsvinkel

Hvem sin synsvinkel følger vi gjennom novella? Hvem sine tanker får vi vite noe om? Hvilken effekt har det på historien at denne synsvinkelen er valgt?

Vi ser det som skjer i novella gjennom øynene til ... Ved å gjøre dette, skjønner vi at ...


Stemning

Hvilken stemning er det i novella? Forklar hva denne stemninga betyr for handlinga, og hvilke ord som er brukt for å skape denne stemnminga.

Stemninga i novella er ... Ord som ... får fram denne stemninga.

Hvordan blir festen skildret, og hvordan oppelver Nina moras oppførsel?

Nina opplever festen som ...


Oppbygning

Samatalen mellom Nina og mora kan sies å være et høydepunkt i fortellinga. Hvordan tolker du samtalen mellom dem?

Mora prøver å berolige Nina og legge henne igjen ...

Finnes det andre høydepunkter eller viktige øyeblikk i novella? Beskriv dem og hvorfor du mener de er viktige.

Andre viktige øyeblikk er ...


Metaforer

Metaforen «maske» går igjen flere ganger (Jeltsin og Cinton, Spice Girls). På hvilken måte kan vi si at episodene med masker og utkledning henger sammen med handlinga i novella?

Maskene betyr at noen ikke er seg selv. Dette er viktig for handlingen i novella fordi ...

Det er også andre elementer i novella som kan tolkes som metaforer som underbygger det som skjer i handlinga: Raketter gjør at rommet til Nina helt annerledes et øyeblikk. Snøen legger seg over alt og får landskapet utenfor til å se annerledes ut. Stemmen til mora «breier seg over Nina».

Forfatteren bruker flere metaforer ... Eksempler på det er ...  Det gjør at ...


Tema

Hva er temaet i novella? Begrunn hvorfor du mener dette. Hvordan opplever du siste setning i novella, gir det trygghet eller usikkerhet? Kommenter også tittelen.

Jeg mener at temaet i novella er ... siden/fordi ...

Jeg tolker den siste setningen som at …

Novellen heter «Nattvinduage». Når Nina står ved vinduet, tenker hun at hun kan sveve ut i natta. Jeg tolker dette som at …