Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Detalj av usynlig novemberlandskap» (dikt) – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S3.2_IH.jpg

Diktet er skrevet av Inger Hagerup og står på s. 230 i Signatur 3 tekstsamling.Innledning

Presenter diktet med tittel, forfatter, utgivelsesår og navn på samlingen det stod i.

Diktet «Detalj av usynlig novemberlandskap» er skrevet av ...


Konkret innhold (motivet)

Beskriv innholdet i diktet med dine egne ord. Hva slags situasjon blir skildret? Hva opplever jeg-personen i diktet?

Diktet handler om et skoddeland som ...

Men skoddelandet er samtidig en beskrivelse av «jeg» i diktet fordi ...


Oppbygning

Beskriv kort hvordan diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme).

Diktet er delt inn i seks strofer med bare to linjer i hver strofe ... Hver strofe inneholder ...

De to første strofene skildrer ...

De neste strofene ...


Virkemidler

Hva slags virkemidler bruker forfatteren? (ord som skaper stemning, språklige bilder, gjentakelser)

Stemningen i diktet er ...

De stemningsskapende ordene er ...

Forfatteren bruker mange metaforer, som «skoddeland» ...

Også tittelen er en metafor ...

Siste strofe er en gjentakelse av første strofe. Men siste gang er litt annerledes fordi ...


Tema

Hva handler diktet egentlig om? Hva dreier skoddelandskapet seg om?

Vi får aldri vite direkte hva «skoddelandet» er ...

Vi må gjette oss til hva metaforer som ...., ..., ... betyr. ...

Jeg tror temaet kan være ...


Avslutning

Skriv din egen mening om diktet og hvordan det virker på deg.

Jeg synes diktet var ...