Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
6

Quiz

Velg riktig altnerativ

 1. Hva er norrønt?

 2. Hva ble skrevet på norrønt?

 3. Hvorfor gikk det norrøne språket til grunne?

 4. Hva slags språk brukte Petter Dass?

 5. Hvordan skrev nordmenn rundt 1814?

 6. Hva slags språk ville Wergeland at nordmenn skulle skrive?

 7. Hvorfor ble Asbjørnsen og Moe viktige for språket?

 8. Hvorfor burde Norge ha et eget skriftspråk?

 9. Hva var grunnlaget for Ivar Aasens språkform?

 10. Hva kalte Ivar Aasen sitt språk?

 11. Hva var grunnlaget for Knud Knudsens forslag til ny språkform?

 12. Hva førte Knud Knudsens arbeid til?

 13. Hvilket parti sørget for at vi fikk et vedtak i 1885 i Stortinget der Landsmålet og «det almindelige Bogsprog» ble sidestilt?

 14. Hva ble vedtatt i Målparagrafen i 1892?

 15. Hva betyr «tilnærmingstanken»?

 16. Hva slags språk ønsket Riksmålsforbundet?

 17. Hvorfor er norsk språk under press?

 18. Hva er domenetap?