Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

«Utvandret til Amerika» – se og skriv

S3_8 Utvandret til Amerika.jpg

Martha Olsen drog fra Norge som 20-åring, og har siden bodd i St. Paul i Minnesota. Se intervjuet med henne i «Utvandret til Amerika» fra NRK Skole (02:32).

Spørsmål

  1. Hvorfor drog Martha Olsen til Amerika?
  2. I hvilken grad vil du si at hun var integrert i det amerikanske samfunnet? Se på både arbeid og språk.
  3. På hvilken måte kan Olsens situasjon sammenliknes med innvandreres situasjon i dagens Norge? Trekk fram likheter og forskjeller.

Skriveoppgaver

  1. Ta utgangspunkt i Martha Olsens historie og skriv en drøftende tekst om det å holde tett kontakt med andre innvandrere og å holde fast ved eget språk og egen kultur. Prøv å se saken fra ulike sider. Lag din egen overskrift.
  2. Skriv et essay om flyktningestrømmene i verden i dag. Hvilke håp tror du flyktningene har, og hvordan vil de takle hjemlengselen hvis de finner et nytt hjemland? Hvilke ulike forhold fører til at så mange må flykte fra landet sitt?