Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Quiz – adaptasjon

Velg riktig altnerativ

  1. Hvor stor andel av norske spillefilmer er basert på ei bok?

  2. Den delen av en skjønnlitterær tekst som egner seg best på film, er den som inneholder

  3. Med dramaturgi mener vi

  4. Anslaget i en film er viktig fordi

  5. Med subjektivt kamera mener vi