Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
7

«Nordiske språk: gode naboer» – innføringsfilm

Svensk, norsk og dansk er nære språklige naboer og utgjør sammen med islandsk og færøysk de nordiske språkene. Vi får høre om det språklige fellesskapet i Norden og hvorfor det er viktig å bruke morsmålet når man møter nordiske naboer.

Spørsmål

  1. Nevn noen kjennetegn ved det nordiske språkfellesskapet.
  2. Hvilke fordeler gir det å være en del av det nordiske språkfellesskapet?
  3. Hva slags dialekter snakker de tre ungdommene? Hvorfor mener de det er viktig å beholde dialektene?
  4. Hva sier de tre om det engelske språkets påvirkning på de nordiske språkene i dag? Stemmer det med din egen oppfatning?