Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Novella «Hjorten i skogbrynet» – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S2_5_Hjorten i skogbrynet_Dark Moon Pictures_shutterstock_124370920_s.jpg

Novella er skrevet av Gunnhild Øyehaug og står på s. 254 i Signatur 2.


Innledning

Hvem har skrevet novella? Når og hvor ble den utgitt?

Novella «Hjorten i skogbrynet» er skrevet av …

Den ble utgitt …


Hoveddel

Fortell kort hva novella handler om, med dine egne ord.

Novella handler om …


Synsvinkelen: Med hvem sine øyne ser vi det som skjer i novella?

Forklar hvem som er «hovedpersonen» i novella og beskriv den:

Det som er spesielt her er at …


Novella er både litt trist og litt morsom. Hva skyldes dette? Finn sitater i teksten.

Stemningen i novella er litt trist fordi …

Men det er også litt humoristisk med en hjort som ønsker …

For eksempel tenker den at … (sitat)


Mange noveller har en overraskende slutt. Hva mener du om slutten på denne novella?

I slutten av novella tenker hjorten at …


Hva er temaet i novella? Velg et av forslagene under og begrunn valget ditt.

Jeg tror temaet kan være å føle seg utenfor fordi …

Jeg tror temaet er at det er viktigere å akseptere seg selv enn å drømme om å være en man ikke er …

Jeg mener at temaet kan være at mange ønsker å være annerledes enn det de er …

Jeg mener at temaet er hvor viktig det er å bli «sett» av andre fordi …

Jeg tror temaet i novella er ensomhet …


Avslutning

Likte du novella?

Jeg likte novella fordi …

Jeg likte ikke novella fordi …