Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

I dette kapitlet skal du lære ...

  • viktige begreper fra retorikken
  • å bruke kunnskap om retorikk i egne muntlige tekster, for eksempel i diskusjoner og presentasjoner
  • om hvordan du kan bruke stemme og kroppsspråk til å nå fram med et budskap
  • om hvordan du kan bli tryggere på deg selv når du skal presentere noe eller diskutere med andre
  • å disponere presentasjonene dine og formidle fagkunnskapene dine på en presis måte
  • å argumentere for egne synspunkter, men også å lytte til andres
  • å bruke digitale verktøy i presentasjonene dine
  • å bruke kunnskap om retorikk i analyse av andres muntlige tekster
  • å vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige tekster
  • om hva som kjennetegner en interessert lytter