Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

I dette kapitlet skal du lære ...

  • om de vanligste digitale mediene vi omgir oss med i dag
  • om hvilken rolle de har i samfunnet vårt og hvordan de påvirker samfunnsdebatten
  • om vanlige virkemidler i tekster i disse mediene
  • om problemstillinger som knytter seg til personvern i sosiale medier
  • om hva som skjer med en tekst når den overføres fra bok til film, såkalt adaptasjon
  • å analysere flmatiseringer av bøker, dvs. peke på virkemidler som er tatt i bruk, peke på hva som skiller filmen fra boka og reflektere rundt hvorfor adaptasjonen er gjort slik den er gjort