Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Sommerjobb 1 – se, diskuter og skriv

S1_3 Sommerjobb1.jpg

Se klippet «Rettigheter i forbindelse med sommerjobb» fra NRK Skole (01:42).

Spørsmål

 1. Hvorfor kalles LOs sommerpatrulje «vaktbikkjer»?
 2. Hvilke to viktige ting har ungdom i sommerjobb rett på?
 3. Hvilke tre «feil» blir ungdom i sommerjobb ofte utsatt for, ifølge sommerpatruljen?
 4. Hva mener representanten for arbeidsgiveren om sommerpatruljen?

Skriveoppgaver

 1. Skriv en argumenterende tekst ut fra en av de to påstandene under.
  • Arbeidskontrakt for ungdom er unødvendig og vil bare gjøre det vanskeligere å få sommerjobb.
  • Arbeidskontrakt for ungdom er viktig fordi mange arbeidsgivere utnytter ungdom som ikke tør å stille krav.

  Framgangsmåte:

  1. Begynn teksten med påstanden du har valgt.
  2. Finn tre argumenter som støtter denne påstanden.
  3. Bygg hvert av argumentene ut til et avsnitt. Gi gjerne eksempler på at argumentene dine stemmer.
  4. Skriv en avslutning med en konklusjon.
  5. Skriv en innledning til teksten. Den kan være generell og handle om at mange ungdommer prøver å få seg sommerjobb og at mange møter arbeidslivet for første gang. Den kan gjerne inneholde fakta eller noe selvopplevd.
  6. Skriv til slutt den sammenhengende teksten. Føy til det du synes mangler.
  7. Lag overskrift.
 2. Les tekster som argumenterer for begge syn høyt i klassen/gruppen.
 3. Diskuter saken muntlig i klassen/gruppen.