Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

«Atten år og vengeklypt» – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S1_5 Atten aar og vengeklypt_side 149_Linda Haugvaldstad_Fotofil.no_LIH0011_s.jpg

Novella er skrevet av Kjell Åsen og står på s. 146 i Signatur 1.


Innledning

Hvem har skrevet novella? Når og hvor ble den utgitt?

Novella «Atten år og vengeklypt» er skrevet av …

Den ble utgitt …


Hoveddel

Fortell kort hva novella handler om, med dine egne ord.

Novella handler om …

Forklar hvem som er de viktigste personene i novella og beskriv dem:

Hovedpersonen er …

Han …

En annen viktig person er …


Synsvinkelen: Med hvem sine øyne ser vi det som skjer i novella? Gjelder det hele novella, eller kan du finne en endring?

Fortelleren gjennom nesten hele novella er …

Men på slutten skifter synsvinkelen …

Det gjør at …


I store deler av novella er hovedpersonen frustrert og oppgitt. Hva skyldes dette? Bruk gjerne sitater.

Hovedpersonen i novella …


En novelle bygger seg opp mot en spenningstopp. Forklar hva du mener er det mest spennende stedet i novella.

Spenningstoppen i novella mener jeg er når …


Mange noveller har et vendepunkt, det er når utviklingen i novella tar en ny retning. Hva mener du er vendepunktet i denne novella?

Stemningen i novella snur når …


Hva er temaet i novella? Velg et av forslagene under og begrunn valget ditt.

Jeg tror temaet er at man aldri må miste motet …

Jeg tror temaet er at livet som oftest har noe på lur …

Jeg tror temaet kan være å føle seg utenfor fordi …

Temaet kan være hvor vanskelig det er å takle å gå fra å være frisk og sprek til ufør på et blunk …

Jeg tror at temaet er at det finnes håp og kjærlighet tross alt …

Jeg mener at temaet er …


Avslutning

Kommenter slutten av novella. Er den skrevet slik fordi det er en sånn slutt de fleste ønsker? Eller får den oss til å tenke? Hva slags inntrykk gjorde novella på deg?

Jeg synes slutten var …

Jeg likte novella fordi …

Jeg likte ikke novella fordi …