Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

Motiv og tema – undervisningsopplegg

Her kan du laste ned:


S1_4 Motiv og tema_side 249ø_Erlend Berge Naesheim_Fotofil.no_GOPR1036 du kan lage bredde format_s.jpg

Dette undervisningsopplegget er en øvelse i å skille mellom motiv og tema. Følgende dikt er brukt:

 • Olav H. Hauge: «Du var vinden» (s. 248)
 • Ailo Gaup: «Stammens kniv» (s. 254)
 • Anna Skeide: «Dotter av Anne Skeide» (s. 247)

Forslag:

Arbeid gjerne i grupper. Tavla, flip-over eller skjermbilde deles i to, på den ene siden står ordet motiv, på den andre ordet tema. For hvert dikt som er lest og drøftet, skriver man opp det man ble enige om.


1. Les diktet «Du var vinden» av Olav H. Hauge (s. 248)

MOTIV

 • Hvilket bilde er det det tydeligste i diktet? Hvordan er jeg-personen i diktet knyttet til dette bildet? Hvilke andre bilder finnes i diktet? Er du-personen knyttet til et av disse bildene? Er bildene knyttet til det bildet du fant først?

Elevene svarer på dette før man går videre, og det sies at de nå har funnet motivet i diktet. (Båten uten vind, båten med vind.)

TEMA

 • Hvem mener du at du-personen i diktet er? Hvilket forhold er det mellom jeg-personen og du-personen?
 • Hvordan kan spørsmålene sist i diktet tolkes?
 • Hva tror du diktet handler om innerst inne? (Kjærlighet/forelskelse)

Elevene svarer på dette, og det sies at de nå har funnet temaet i diktet.

2. Les diktet «Stammens kniv» av Ailo Gaup (s. 254)

MOTIV

 • Hvilken gjenstand handler diktet om? Hvor befinner denne gjenstanden seg? Hva er det jeg-personen i diktet gjør?

Elevene svarer på dette før man går videre, og det sies at de nå har funnet motivet i diktet. (Kniven)

TEMA

 • Hva kan denne gjenstanden (kniven) være et bilde på? Hva betyr det at den tilhører stammen? (Se tittel på diktet).
 • Hva tror du det betyr at «jeg» i diktet tar opp kniven og kvesser den?
 • Hva handler egentlig diktet om? (Å ta vare på kulturarven sin/Å verne om sin egen identitet/Å slåss mot undertrykkelse)

Elevene svarer på dette, og det sies at de nå har funnet temaet i diktet.

3. Les diktet «Dotter» av Anne Skeide (s. 247)

MOTIV

 • Hvilke to personer handler diktet om? Hvem er det som er jeg-personen?
 • Hvilken situasjon beskrives i den første strofen?
 • Hvordan ønsker «jeg» at «du» skal ha det i strofe to? Og hva gjør «jeg» da?
 • Hvordan har «du» det i strofe 3, og hva skjer da?

Elevene svarer på dette før man går videre, og det sies at de nå har funnet motivet i diktet. (Mor som venter på datter ute et sted, klar til å trøste hvis noe blir vanskelig)

TEMA

 • Hva kan det at datteren danser og ler være et bilde på?
 • Hva kan det at «eg» står i utkanten og venter være et bilde på?
 • Hva kan det at de skal ta følge hjem være et bilde på?
 • Hva handler diktet om innerst inne? (Foreldres kjærlighet og omsorg for barna sine/morskjærlighet)

Elevene svarer på dette, og det sies at de nå har funnet temaet i diktet.

MOTIVTEMA
Båten uten vind, båten med vind Kjærlighet/forelskelse
Kniven Å ta vare på kulturarven sin/Å verne om sin egen identitet/Å slåss mot undertrykkelse
Mor som venter på datter ute et sted, klar til å trøste hvis noe blir vanskelig Foreldres kjærlighet og omsorg for barna sine/morskjærlighet