Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

Analyseskjema lyrikk

Disse punktene er ment som skrivehjelp og er enklere lagt opp enn skjemaet på side 96 i boka.

Last ned skjemaet her: Analyseskjema lyrikk.

Innledning


Presenter diktet med tittel, forfatter, utgivelsesår og navn på samlingen det stod i.


Konkret innhold

Beskriv innholdet i diktet med dine egne ord. Har det en «handling», eller er det bare skildring av natur eller en situasjon?


Oppbygning

Hvordan er diktet bygd opp? Se på:

  • Strofer og verselinjer: Har diktet få eller mange strofer? Hvor mange verselinjer er det i hver strofe?
  • Rim og rytme: Er det et tradisjonelt dikt med rim og fast rytme, eller er det et moderne dikt uten rim og fast rytme?
  • Hva skjer i de forskjellige delene av diktet? Skjer det noen utvikling gjennom diktet – hvordan?

Virkemidler

Hvordan bruker forfatteren språket? Se på:

  • gjentakelser og paralleller
  • kontraster
  • bokstavrim (lyder som blir gjentatt)
  • språklige bilder
  • farger
  • humor og lek med språket

Hvordan understreker det innholdet i diktet?


Tema

Hva handler diktet egentlig om? Kan du finne en grunnstemning eller grunnfølelse i det? Ofte er dikt «gåter» som har flere betydninger. Da kan du drøfte disse ulike betydningene. Men diktet kan også være ren språklek som ikke har noen dypere betydning.


Avslutning

Skriv gjerne din egen mening om diktet og hvordan det virker på deg.