Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Quiz – digitale medier

Velg riktig altnerativ

  1. Facebook ble først brukt som:

  2. Når du bruker facebook:

  3. You Tube ble første gang lastet opp i

  4. You tube er en viktig markedsføringskanal fordi

  5. En blogg kan sammenlignes med

  6. En rosablogg er:

  7. Blogg har stor påvirkningskraft fordi

  8. Twitter kan karakteriseres som:

  9. Nettavisene vinner lesere fordi

  10. Papiravisene består fortsatt fordi