Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Olav H. Hauge og «nyenkelhet» – les og skriv

S3_8 Olav H Hauge Draape gress_dreamstime_Vaclav Volrab_8031009.jpg

Olav H. Hauge er kjent for å skrive konkrete dikt, i et hverdagslig språk. Noen likner på korte visdomsord som skal få leseren til å tenke. De har ikke regelmessig rim eller fast rytme.

I tekstsamlingen (s. 242) kan du lese diktet «Sleggja». Her er to andre dikt fra samlingen Dropar i austavind (1966):


Skjer

Det er mange skjer i sjøen.
Likevel vart det
eit skjer
som vart frelsa di.


Spørsmål

  1. Uttrykket «Det er mange skjær i sjøen» er et kjent norsk ordtak. Hva betyr det?
  2. Her bruker Hauge denne folkelige advarselen i diktet sitt, men gir den en ny mening: Skjæret redder deg. Når kan du bli reddet av et skjær?
  3. Dersom en skal se på Hauges dikt som en metafor på noe som kan hende deg i livet, hva kunne det ha vært?

Du var vinden

Eg er ein båt
utan vind.
Du var vinden.
Var det den leidi eg skulde?
Kven spør etter leidi
når ein har slik vind?


Spørsmål

  1. Her bruker Olav H. Hauge en enkel metafor for å vise leseren noe som hender i livet til et menneske. Hva er det som skjer? Hvem er båten? Hvem er vinden?
  2. Er dette et godt kjærlighetsdikt etter din mening? Hvorfor/hvorfor ikke?


Skriveoppgave

På side 235 i Signatur 3 tekstsamling finner du diktet «Tale for loffen» av Jan Erik Vold, en av Profil-forfatterne på 1960-tallet. Skriv en informerende tekst på 250 ord der du forklarer hvordan han har laget poesi av det hverdagslige og enkle. Sammenlikn diktet med Olav H. Hauges dikt over. Hva slags likheter og forskjeller finner du?