Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjennetegn på realistisk og naturalistisk diktning

Innhold Form
 • tar opp samfunnsproblemer
 • avdekker dobbeltmoral og hykleri
 • retter kritikk mot samfunnet
 • ønske om å skape endring på
  individnivå (realisme) eller
  systemnivå (naturalisme)
 • realistisk skildring av et utsnitt
  av virkeligheten
 • autoral synsvinkel
 • detaljerte miljø- og person-
  beskrivelser
 • virkemidler som kontraster,
  retrospektiv teknikk og virke-
  lighetstro replikker

(Fra s. 291 i boka)

Viktige forfattere:

 • Charles Dickens (England)
 • Honoré de Balzac (Frankrike)
 • Leo Tolstoj (Russland)
 • Camilla Collett
 • Bjørnstjerne Bjørnson
 • Henrik Ibsen
 • Aa. O. Vinje
 • Arne Garborg
 • Alexander Kielland
 • Jonas Lie
 • Amaile Skram
 • Christian Krohg
 • Hans Jæger