Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – Litteraturen fra 1900 til 1945

Velg riktig altnerativ

 1. Perioden mellom 1900 og 1940 er en tid som preges av

 2. Nyrealismen skiller seg fra realismen i 1870-årene ved at den er

 3. Nyrealistene skriver

 4. Knut Hamsun skrev etter 1900 store realistiske historier om

 5. Sigrid Undset skrev romaner om

 6. Hva er spesielt med den arbeiderdiktningen som ble gitt ut på 1920- og 1930-tallet?

 7. Modernistiske forfattere etter 1900 er kjent for å

 8. Rolf Jacobsen skriver lyrikk som

 9. Hva het den radikale foreningen som utgjorde den ene siden i kulturdebatten på 1930-tallet?

 10. Hva het den kristenkonservative foreningen som utgjorde den andre siden i kulturdebatten på 1930-tallet?

 11. Stridstemaene i kulturdebatten var

 12. Psykoanalytisk diktning har ofte med

 13. Sentrallyrikk er lyrikk som inneholder

 14. Arnulf Øverland, Nordahl Grieg og Inger Hagerup har det til felles at de