Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjennetegn ved modernistisk diktning (1900-tallet)

Innhold Form
 • detaljer fra hverdagslivet
 • fremmedgjøring
 • religiøs lengsel
 • teknologi og natur
 • brudd med sentralperspektivet
 • indre monolog
 • veksling mellom synsvinkler
 • drama: skillet mellom sal og
  publikum brytes ned
 • episk teater

(Fra s. 322 i boka)

Viktige forfattere:

 • Franz Kafka (Østerrike-Ungarn)
 • Bertolt Brecht (Tyskland)
 • Edith Södergran (Finland)
 • Karin Boye (Sverige)
 • Rolf Jacobsen