Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Et menneskesyn som dreper» (artikkel) – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S3-6 Et menneskesyn som dreper_(Shabana Rehman)_Tor G. StenersenAftenpostenAll Over Press_s.jpg

Teksten står på s. 381 i Signatur 3 tekstsamling.

En typisk eksamensoppgave knyttet til en tekst kan være:

«Analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken. Kommenter til slutt noen av synspunktene i teksten.»

Se Signatur 3 studiebok fra s. 32 og utover for tips. Her får du litt starthjelp.Innledning

Presenterer teksten og temaet som Shabana Rehman tar opp. Kommenterer kort i hvilken sammenheng teksten ble skrevet.


Hovedsyn

Formuler hovedsynet i teksten (med egne ord). Bruk maks tre linjer.


Kairos – den retoriske situasjonen

Forklar i hvilken sammenheng teksten ble skrevet og hvorfor du tror den ble publisert på det tidspunktet den ble.


Logosappell

Finn eksempler i teksten på logisk argumentasjon eller presentasjon av fakta. Forklar hva Rehman oppnår med å bruke argumentasjon som appellerer til leserens fornuft.


Patosappell

Finn virkemidler i teksten som appellerer til følelsene våre (stikkord: overdrivelser, generalisering). Forklar hvilken funksjon de har for å få fram hovedsynet i teksten.


Etosappell

Gjør en vurdering av hvordan Shabana Rehman fremstår som skribent i denne teksten. Har du tillit til henne? Pek i tilfelle på hva det er som helt konkret er med på å styrke etos.


Drøfting

Drøft og vurder et par av synspunktene som kommer fram i teksten. Du må begrunne påstandene godt.


Avslutning

En eventuell oppsummering av analysen, eller et godt sluttpoeng på drøftinga du gjorde på slutten. Sluttpoenget kan enten peke bakover mot noe av det du har sagt eller framover mot en eventuell løsning på et problem.