Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

«Flyktninger øver på norske forhold» – se og skriv

S3.6_1.jpg

I dag er Norge blitt en del av det flerkulturelle verdenssamfunnet. Vår nasjonale identitet er blitt utvidet og omfatter både de gamle forestillingene om det «typisk norske» og nye folkegrupper med andre kulturer og andre språk.

Se klippet «Flyktninger øver på norske forhold» fra NRK Skole (06:57).

Skriveoppgaver

  1. Informativ tekst: Skriv en tekst der du gir flyktninger informasjon om deres nye hjemland og gode råd om hvordan de kan forberede seg på sin nye tilværelse. Bestem selv om målgruppen skal være ungdom eller voksne.
  2. Kreativ tekst:
    1. Tenk at du selv er flyktning og på vei til et nytt land. Skriv en novelle om frykt og håp i denne situasjonen.
    2. Skriv et kåseri om den virkeligheten du tror vil møte flyktninger som kommer til Norge.