Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

Quiz

Velg riktig altnerativ

  1. En hypertekst er

  2. Universell utforming betyr

  3. En kommunikasjonsmodell består av

  4. Etos betyr

  5. En tekst preget av logos appellerer til

  6. En tekst preget av patos appellerer til

  7. Kairos betyr

  8. Tobakk

  9. Reklamen skal