Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

«Kantine hovedfag» – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S1_5 Kantine hovedfag_side 271_Lars Saabye_Christensen (1953-)_foto Berit Roald_NTB_Scanpix_ w_nor_sx66a65c._s.jpg

Diktet er skrevet av Lars Saabye Christensen og står på side s. 271 i Signatur 1.Innledning

Presenter diktet med tittel, forfatter, utgivelsesår og navn på samlinga det stod i.

Diktet «Kantine hovedfag» er skrevet av …

Det ble utgitt i …

Det er hentet fra diktsamlingen …


Konkret innhold (motivet)

Beskriv innholdet i diktet med dine egne ord. Hva slags situasjon blir skildret? Hva sier jeg-personen i diktet til leseren?

Diktet handler om hvilke uskrevne regler som kan gjelde i …

I denne kantina er det slik at …


Oppbygning

Beskriv kort hvordan diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme)

Diktet har bare …

Strofene har ulik lengde …

Når det gjelder rim, …


Virkemidler

Hva slags virkemidler bruker forfatteren? Hva slags stemme møter vi i diktet? ( bruk av muntlig språk, gjentakelser, direkte henvendelse til leseren, ironi). Husk å bruke sitater.

Diktet er formet som en direkte henvendelse til leseren …

Vi kan tenke oss at den som snakker i diktet er …

Språket til denne personen er …

Diktet forteller om ulike typer situasjoner som …

Innholdet kan oppfattes litt komisk eller ironisk fordi …


Tema

Hva handler diktet egentlig om? Hvordan oppfatter du personen i diktet? Tror du slike holdninger bare gjelder i kantina eller kan det overføres til alle forhold der man er sammen med andre?

Jeg tror temaet kan være at noen ønsker å dominere andre gjennom ulike hersketeknikker fordi …

Jeg tror temaet kan være å føle seg usikker når man har begynt på en ny skole fordi …

Jeg tror temaet kan være mobbing fordi …

Jeg tror temaet kan være å føle seg usikker i en ny kantine …

Jeg tror temaet kan være å føle seg usikker når man treffer nye mennesker …

Jeg tror temaet er hvor tøft og vanskelig det kan være å være ny et sted fordi …

Jeg tror temaet kan være …


Avslutning

Skriv din egen mening om diktet og hvordan det virker på deg.

Jeg synes diktet var …