Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Dataspill: positivt eller negativt? – diskuter og presenter

S3 Gaming.jpg

Les artikkelen «Gaming har mange positive sider» fra Østlandets blad og se nyhetsinnslaget «Avhengig av dataspill» på NRK Skole (02:44).

Spørsmål

 1. Hvilke motsatte sider ved dataspill kommer fram i de to reportasjene? Forklar.
 2. Tror du spillingen gjorde at gutten i NRK-klippet ble deprimert, eller tror du det er en annen sammenheng?
 3. Tror du han er representativ for mange ungdommer, eller er det en typisk «skrekkreportasje»? Begrunn.

Diskusjonsoppgave: Er dataspill positivt eller negativt?

Gå sammen i grupper og diskuter. Pass på at alle får ordet, og at alle lytter til hverandre.
Dere kan komme inn på disse temaene:

 • gutter og jenter  hvem spiller?
 • kjønnsroller og verdier i spillene
 • PC kontra personlig kontakt
 • tidsbruk / fysisk helse
 • avhengighet

Muntlig presentasjon: Ungdom og dataspill

Lag en presentasjon om dette temaet. Du kan f.eks. ta opp disse punktene:

 • ulike typer spill
 • grafikk og design
 • positive og negative effekter ved å spille

Bruk synspunktene fra forskerne i artikkelen, men trekk også inn dine egne spillerfaringer.

Framfør for klassen. Omfang: ca. 15 minutter.