Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Quiz

Velg riktig altnerativ

  1. Kommunikasjon betyr

  2. Det viktigste rådet for en god framføring er

  3. Etos betyr

  4. Logos betyr

  5. Patos betyr

  6. Kairos betyr

  7. Et presentasjonsverktøy bør ha

  8. En god lytter

  9. Når du diskuterer, bør du