Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjennetegn på romantisk diktning

Innhold Form
 • dyrking av den guddommelige naturen
 • følelser og fantasier
 • den geniale kunstner
 • venstre- og høyreromantikk
 • nasjonale impulser
 • mange språklige bilder, særlig besjeling
 • lyrikken sentral sjanger med både bundne
  og frie vers

(Fra s. 251 i boka)

Viktige forfattere:

 • Jean-Jacques Rousseau (Frankrike)
 • J.W. von Goethe (Tyskland)
 • Henrik Wergeland
 • Johan Sebastian Welhaven