Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

«Sjåføren og vitnet» – skriveramme

Last ned skriveramma her:


Novella er skrevet av Paco Abel (pseudonym) og står på s. 184 i Signatur 1.

S1_5 Sjaafoeren og vitnet_side 186_Eli Berge_Fotofil.no_2601_s.jpg

Innledning

Hvem har skrevet novella? Når og hvor ble den utgitt?

Novella «Sjåføren og vitnet» er skrevet av …

Den ble utgitt …


Hoveddel

Fortell kort hva novella handler om, med dine egne ord.

Novella handler om …

Forklar hvem som er de viktigste personene i novella:

Jeg mener hovedpersonen er …

og …


Synsvinkelen: Med hvem sine øyne ser vi det som skjer i novella? Hva slags inntrykk får du av personene?

Fortelleren er …

Han virker ...

Men mesteparten av handlingen kommer fram gjennom samtalen mellom de to …

Jeg tror jeg-personen blir fascinert av sjåføren fordi …


En novelle bygger seg opp mot en spenningstopp. Hva er det som gjør at spenningen bygger seg opp her? Forklar hva du mener er det mest spennende stedet i novella.

Spenningstoppen i novella mener jeg er når …


Mange noveller har et vendepunkt, det er når utviklingen i novella tar en ny retning. Hva mener du er vendepunktet i denne novella?

Handlingen i novella tar en ny retning når …


I noen noveller er det en sammenheng mellom innledningen og avslutningen av novella. Sammenlign innledningen og avslutningen her.

Novella begynner med …

På slutten …


Novella har likhetstrekk med science fiction-fortellinger eller konspirasjonsteorier. Pek på ting som gjør den slik.

Selve historien til sjåføren er …

Det at sjåføren og katapultsetet forsvinner etter …

Sjåføren er skrevet med stor S, og jeg-personen kaller seg «Vitnet». Det gjør at …


Hva kan være temaet i novella? Velg et av forslagene under og begrunn valget ditt.

Jeg tror temaet i novella er frykten for at noen bestemmer over oss uten at vi vet hvorfor eller hvem det er fordi …

Jeg tror temaet kan være å føle at verden eller virkeligheten er noe annet enn det vi tror fordi …

Jeg tror temaet er at man kan føle seg fremmed i verden fordi …

Jeg mener at temaet er at det kan være farlig å fantasere …

Jeg mener at temaet er …


Avslutning

Likte du novella?

Jeg likte novella fordi …

Jeg likte ikke novella fordi …