Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Modernisme og sosialrealisme etter 1945

Modernisme etter 1945

Innhold Form

Gullalder (1950-årene):

 • fremmedfølelse og meningsløshet
  men også samhørighet med naturen
 • storbyliv, populærkultur
 • myter og religion

Nyenkelhet (1960-årene):

 • det konkrete og tinglige
 • leserens opplevelse og oppfatning
  viktig
Gullalder (1950-årene):
 • fri, eksperimenterende form
 • kunstferidg språk
 • sterke bilder
 • symbolikk
 • drama: absurd teater
Nyenkelhet (1960-årene):
 • direkte språk uten bilder
 • hverdagsspråk
 • figurdikt

(Delvis fra boka)

Kjennetegn på sosialrealistisk diktning

Innhold Form
 • realistiske framstillinger av
  samfunnsproblemer
 • arbeiderliv
 • skulle bevisstgjøre arbeiderklassen
 • feministiske problemstillinger
 • miljøvern
 • undertrykkelse av samisk kultur
 • realistisk skrivestil
 • viste gjerne fram et eksempel på
  hvordan arbeiderne skulle kreve
  sine rettigheter
 • de politiske diktene/visene hadde
  sentrallyrisk form

(Fra s. 358 i boka)

Viktige forfattere:

 • Samuel Beckett (Irland)
 • Heinrich Böll (Tyskland)
 • Claes Gill
 • Gunnor Hoffmo
 • Tarjei Vesaas
 • Paal Brekke
 • Erling Christie
 • Hans Børli
 • Olav H. Hauge
 • Jan Erik Vold
 • Dag Solstad
 • Stein Mehren
 • Georg Johannesen
 • Torborg Nedreaas
 • Jens Bjørneboe
 • Agnar Mykle
 • Torborg Nedreaas
 • Kjartan Fløgstad