Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
6

Quiz

Velg riktig altnerativ

  1. I Norge har vi klare regler for hvordan vi bruker

  2. Et språk vil alltid være i forandring. Den gruppen mennesker som forandrer språket mest, er

  3. Lånord er ord som

  4. Slangord er ord som

  5. Det språket som påvirker norsk mest i våre dager, er

  6. Fagspråk er helt nødvendig når man skal

  7. Maktspråk er når man

  8. Når språket i lover og regler og andre offentlige dokumenter blir for vanskelig, sier vi at det er et demokratisk problem fordi

  9. I sosiale medier skriver folk ofte et språk som