Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjennetegn ved barokk litteratur

Innhold Form
 • sterk gudstro
 • lengsel etter det evige livet hos Gud,
  og bort fra det kaotiske og for-
  gjengelige i det jordiske livet 
 • unngå synd og oppnå frelse
 • kontraster
 • sterke følelser
 • utbroderinger og ornamenter
 • overdådighet og overdrivelser
 • bibelske motiver

(Fra s. 224 i boka)

Viktige forfattere:

 • John Milton (England)
 • Dorothe Engelbretsdotter (Norge)
 • Petter Dass (Norge)