Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å sette tekster inn i en historisk og litteraturhistorisk sammenheng
  • å kunne forklare hvordan innhold og form i en tekst er knyttet til hverandre
  • lese mange ulike sjangre og peke på hva som kjennetegner dem
  • analysere tekster, reflektere rundt form og innhold og si noe om hva du oppfatter som meningen med teksten
  • å kjenne igjen og beskrive hvordan forestillinger om det norske kommer til uttrykk i tekster fra 1700-tallet til 1870-årene
  • om hva som kjennetegner den realistsike og den modernistiske tradisjonen i norsk litteratur og kjenne til tekster som er skrevet innenfor hver av disse tradisjonene
  • om ulike kunstuttrykk og om at det er nyttig å se dem i lys av hverandre