Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
7

«Nordiske språk: svensk» – innføringsfilm

I svensk, norsk og dansk er ordforrådet i hovedsak veldig likt, men av de tre nabospråkene har svensk desidert flest særegne ord.

Spørsmål

  1. Hvilke kjennetegn ved det svenske språket trekker Sandra i filmen fram?
  2. Hvilke andre forskjeller eller likheter i forhold til norsk legger du merke til ved måten hun snakker på?
  3. Synes du det er vanskelig å forstå hva hun sier? Nevn noen eksempler.
  4. Hva vil du trekke fram som helt spesielt med det svenske språket i forhold til nabospråkene i Norden?