Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Et rom står avlåst» (dikt) – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S3_3 Et rom staar avlaast_iStock_000023952130Medium_s.jpg

Diktet er skrevet av Kolbein Falkeid og står på s. 264 i Signatur 3 tekstsamling.


Innledning

Presenter diktet med tittel, forfatter, utgivelsesår og navn på samlinga det stod i.

Diktet «Et rom står avlåst» er skrevet av …


Konkret innhold (motivet)

Beskriv innholdet i diktet med dine egne ord. Hva slags situasjon blir skildret? Hva opplever jeg-personen i diktet?

Diktet handler om en person som …

Vi får vite om jeg-personen at …

Vi får vite om du-personen at …

Forholdet mellom disse to har vært …


Oppbygning

Beskriv kort hvordan diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme)

Diktet er delt inn i tre strofer …

Strofene har ulik lengde …

Den første strofen handler om …

Den andre strofen skildrer …

Den tredje og siste strofen …


Virkemidler

Hva slags virkemidler bruker forfatteren? (ord som skaper stemning, språklige bilder, gjentakelser)

Stemningen i diktet er …

Ord som får fram det er …

Forfatteren bruker mange metaforer, som «et rom» …

Dette tror jeg betyr …

Andre metaforer er knyttet til været, for eksempel … (nevn flere bilder og si hva du mener de betyr)

Hver strofe innledes med …


Tema

Hvilket inntrykk får du av forholdet mellom jeg-personen og du-personen? Og hvordan tolker du det at et rom står avlåst i kroppen til jeg-personen? Hva menes med bildet: «tomheten svarer aldri»?

Den første linjen i diktet sier noe om hva diktet skal handle om, nemlig …

Resten av diktet forteller om …

Jeg tror temaet kan være …


Avslutning

Skriv din egen mening om diktet og hvordan det virker på deg.

Jeg synes diktet var …