Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

Analyseskjema noveller

Disse punktene er ment som skrivehjelp og er enklere lagt opp enn skjemaet på side 74 i boka.

Last ned skjemaet her: Analyseskjema noveller.

Innledning


Presenter novella med tittel, forfatter, utgivelsesår og navn på samlinga den stod i.


Handling

Gi en svært kort oversikt over hva novella handler om. Hva skjer, og hvor foregår handlingen?


Personer

Gi en karakteristikk av hovedpersonen og viktige bipersoner. Hva er forholdet mellom dem? Endrer hovedpersonen seg i løpet av handlingen – hvordan?


Synsvinkel

Hvem sine øyne ser vi handlingen med, og hvem får vi vite tankene til? Følger vi én person (jeg/han/den), eller flere? Hva slags virkning gir det?


Oppbygning

Begynner teksten in medias res, det vil si rett inn i handlingen? Hvordan utvikler spenningskurven seg? Er det tilbakeblikk i tid – hva skjer eventuelt der?


Fortellemåte

Er det mye ytre handling, eller mer tanker og beskrivelser? Eller dialog? Hva slags virkning gir det?


Vendepunkt

Finnes det et høydepunkt eller et vendepunkt i teksten? Er det en overraskande slutt? Hva gjør det med måten vi oppfatter handlingen på?


Språklige virkemidler

Hvordan bruker forfatteren språket, er det spesielle beskrivelser, stemningsskapende ord, språklige bilder eller symboler? Hvordan understreker dette handlingen?


Tema

Hva handler teksten egentlig om? Kommer det klart fram, eller må vi lese mellom linjene? Som regel har forfatteren et poeng han vil ha fram i teksten sin, noe han vil si. Dette er temaet. Dersom vi føler at forfatteren i tillegg vil «lære» leseren noe spesielt med teksten sin, sier vi at teksten har et budskap.


Avslutning

Skriv gjerne din egen mening om det novella tar opp.