Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
6

Tidslinje norsk språkhistorie

Noen viktige milepæler:

 • 1350: Svartedauden, norsk skriftspråk dør ut
 • 1380: Union med Danmark
 • 1500-tallet: Dansk bibel og dansk kirkepråk i Norge
 • 1814: Unionen oppløses, men dansk fortsatt skriftspråk
 • 1830: Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorsking
 • 1840-tallet: Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr
 • 1850: Ivar Aasen gir ut Ordbog over det norske Folkesprog
 • 1862: Knud Knudsens forslag til fornorsking vedtatt
 • 1885: "Landsmål" (nynorsk) likestilles med dansk-norsken
 • 1905: Unionen med Sverige oppløses
 • 1907: Første rettskrivningsreform, dansk-norsken får navnet "riksmål"
 • 1917: Reform med tanke på tilnærming mellom de to målformene
 • 1938: Reform – samnorsktanken videreføres, mange radikale former i bokmål
 • 1950-tallet: Stor motstand mot samnorsken
 • 1972: Norsk språkråd opprettet. Samnorsktanken forlates og språkstriden stilner
 • 1981 og 2005: Bokmålsreformer der mange konservative former igjen blir tillatt
 • 2000-tallet: Kamp mot anglonorsk vel så viktig som rettskrivningsendringer og språkstrid
 • 1981: Nynorskreform der en del konservative former går ut