Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
7

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å beskrive og sammenlikne språksituasjonen i de nordiske landene. Dette gjelder både kunnskap om hvilke språk som snakkes, og hvilken status og hvilke rettigheter som knytter seg til dem
  • å gjøre rede for konsekvenser fornorskingspolitikken i Norge har hatt for samisk kultur og språk
  • å beskrive forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene når det gjelder blant annet uttale, ordforråd og bokstaver