Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Praksisperioden – les og diskuter

S2_5 Rapport ®Fotofil.no ELi Berge_VED0097.jpg

Les debattinnlegget «Utplassering i bedrift er viktig», Drammens Tidende 29.01.2016.

Diskuter i klassen

  1. Hva er hovedsynspunktet i dette innlegget?
  2. Hvilke argumenter bruker han for å underbygge hovedsynspunktet?

Gruppearbeid

Spørsmål 1–3 diskuteres i liten gruppe. Noter stikkord på spørsmål 1 og 2, til felles oppsummering i klassen.

  1. Finn flere fordeler med å være ute i praksis.
  2. Finner dere noen ulemper med å være i praksis?
  3. I hvilken bedrift ønsker du å være i praksis, og hvorfor?

Praktisk oppgave

Innenfor mange områder er det vanlig med huskeregler. Vi har fjellvettreglene, nettvettregler, de ti bud osv.

Lag en liste med 10 regler dere må følge innenfor deres yrke i en praksisperiode. Lag en plakat som kan henge i klasserommet.