Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

Eksamenstrening språk

S3_4 Eksamenstrening språk.jpg

Dette gruppeopplegget egner seg til en time eller en dobbelttime og bygger på språkkapitlene i boka.

  • Gå sammen i grupper på seks.
  • Hvert gruppemedlem trekker ett av spørsmålene under og svarer.
  • Når den som snakker føler seg ferdig, kan andre elever rundt bordet få mulighet til å tilføye noe til svaret som allerede er gitt.

Slik går runden rundt bordet til alle seks spørsmål er besvart. Læreren kan også stille oppfølgerspørsmål hvis det er behov.

Ingen hjelpemidler er tillatt, og det gis eventuelt individuell karakter.

Spørsmål

  1. Hva kjennetegner din egen talemålsvariant? Beskriv denne, og pek på forhold som kan påvirke utviklingen av talemål.
  2. Gjør greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1800-tallet. Trekk inn Ivar Aasens «Om vort Skriftsprog» (S3 tekstsamling s. 355).
  3. Gjør greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag. Trekk inn utdraget fra «Framlegg til samlenormal» (ligger på Signatur nettressurs tekstsamling).
  4. Drøft sider ved norsk språk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv. Trekk inn artikkelen «Lat oss kalla han Tom» av Gudrun Kløve Juhl (S3 tekstsamling s. 383).
  5. Beskriv og sammenlikn språksituasjonen i Norge, Sverige og Danmark. Trekk inn utdraget fra Mannen som dog som en lax av Mikael Niemi (s. 307) der det er relevant.
  6. Gjør rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt språk og moderne norsk.