Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – Litteraturen fra 1945 til 1980

Velg riktig altnerativ

 1. Litteraturen som ble gitt ut i årene etter krigens slutt handlet om:

 2. Etterkrigslyrikken:

 3. Modernistisk prosa og drama på 1940- og 50-tallet:

 4. 1950-årene kan kalles en gullalder i norsk modernistisk lyrikk fordi:

 5. Tungetaledebatten handlet om

 6. Med «nyenkelhet» mener vi:

 7. Innkjøpsordningen som ble innført i 1965 gikk ut på at:

 8. Jens Bjørneboe skrev mange romaner i etterkrigstiden som handlet om:

 9. Torborg Nedreaas er kjent for å skrive romaner:

 10. Den sosialrealistiske litteraturen på 1970-tallet:

 11. Dag Solstads brede forfatterskap inneholder:

 12. «Kvinnelitteraturen» på 1970-tallet:

 13. Fornorskingspolitikken overfor samene førte til:

 14. Kirsten Paalto, Nils- Aslak Valkeapää og Mari Boine er alle: