Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Quiz – skriving

Velg riktig altnerativ

 1. Vanlige begreper når vi analyserer lyrikk er

 2. Med episke tekster mener vi

 3. Når vi skal undersøke formen i skjønnlitterære tekster, ser vi etter

 4. Analyse og tolkning av bilder innebærer at

 5. Artikkelen skal ha

 6. Kåseriet skal ha

 7. Et typisk essay

 8. Kortsvaret er en tekst som

 9. Riktig kildebruk

 10. Riktig føring er å

 11. Når du søker informasjon på Internett, er det viktig å