Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S2_3_Argumenterende tekst_Hjelp guttene_Kzenon_shutterstock_8486536_s.jpg

Prinsipp: Femavsnittsmetoden

 1. Innledning
 2. For det første
 3. For det andre
 4. For det tredje
 5. Avslutning/konklusjon

OPPGAVE: Hjelp guttene mot kroppspress!Innledning

Hvorfor snakkes det ikke mer om at gutter er like utsatt for kroppspress som jenter?

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Alle vet at jenter utsettes for kroppspress, men gutter …
 • Gutter skal være så tøffe og derfor tør de ikke å …
 • Mange gutter lider i det stille fordi …

For det første

Gutter trenger noen å snakke med om vanskelige ting, det har faktisk jentene.

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Alle skoler har en helsesøster, men for gutter kan det være vanskelig å …
 • Dersom skolen hadde både mannlig og kvinnelig helsesøster, tror jeg at …
 • Det er like viktig for gutter å søke hjelp som for jenter fordi …
 • Jeg tror gutter synes det er vanskeligere å søke hjelp, og derfor …

For det andre

I miljøene rundt gutter er det mindre fokus på verdier som forståelse, aksept og det å ta vare på hverandre.

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Samfunnets forventninger til gutter handler om at de skal være …
 • Det forventes at gutter skal være fysisk …
 • Gutter skal liksom tåle …
 • Det er på en måte ikke godtatt at gutter …
 • Å være sterk og veltrent er …
 • Miljøet rundt gutter kan være tøft, og da er det ikke så lett å …

For det tredje

Gutter blir like syke som jenter av alt fokuset på kropp, trening, kost og prestasjoner.

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Mange gutter og unge menn har i det siste stått fram og fortalt at …
 • Leger og psykologer roper varsko om at …
 • Å bli utsatt for alle disse forventningene om å prestere på alle fronter fører for mange til at …
 • Mannsidealene i vår tid er farlige fordi …

Avslutning

Hjelp guttene!

(Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv)

 • Alle skoler bør ha både mannlig og kvinnelig helsesøster fordi …
 • Media må ta opp gutters problemer like ofte som …
 • Vi må snakke om at ulikhet skaper mangfold, mens stereotype idealer kan være farlige fordi …
 • Alle mennesker er forskjellige, men de er like verdifulle uansett om …
 • Foreldre, lærere og venner må være bevisste på å snakke om guttenes problemer like ofte som de snakker om …